Themepark er et musikkproduksjonsselskap bestående av komponistene
Herman Christoffersen og Bjørnar Johnsen.
Deres samarbeid startet i 1998, og ledet til flere år med musikkproduksjon
for en rekke artister i tillegg til musikkoppdrag for film og TV.

Etter å ha opparbeidet seg erfaring i forskjellige produksjonsselskap og 
studioer bestemte de seg i 2004 for å starte for seg selv.

Siden oppstart i 2005 har de skrevet og produsert musikk til flere 
norske spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer, teaterstykker, reklamefilmer,
og ble i 2008 Amandanominert for beste filmmusikk med Radiopiratene.

Themepark har erfaring innen de fleste musikkgenre, og utarbeider idéer 
og ferdigproduserer ditt musikkønske, enten det er snakk om klassisk filmscore 
eller elektroniske beats.